ما را دنبال کنید:

از سال 2015 برای مهاجرت به کانادا سیستم جدید مهاجرتی برای نیروی کار بنام اکسپرس اینتری (ورود سریع) راه اندازی شد به این صورت که واجدین شرایط در این سیستم با تشکیل یک پروفایل ثبت نام کرده، امتیاز بندی شده و در صورت دارا بودن حد نصاب قبولی، موفق به اخذ ویزای اقامت دائم کشور کانادا در کمترین زمان می شوند

برای تشکیل پروفایل باید حداقل 67 امتیاز از جدول زیر کسب کنید که با داشتن آیلتس 6.5 جنرال (برای اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه ها میسر می باشد) پروفایل شما 1 سال اعتبار دارد و در طول این یک سال در همه دوره های بررسی پرونده ها شرکت داده می شوید.

 

مهاجرت به کانادا روش اکسپرس انتری

 

امتیاز بندی اولیه برای ثبت نام اولیه – حداقل 67 امتیاز از مجموع 100 امتیاز


جدول امتیاز مهاجرت به کانادا


مهاجرت به کانادا جدول امتیاز کانادا امتیاز تحصیلات برای مها جرت به کانادا


مهاجرت به کانادا جدول امتیاز کانادا امتیاز سن برای مها جرت به کانادا


مهاجرت به کانادا جدول امتیاز کانادا امتیاز سابقه کاری برای مها جرت به کانادا


مهاجرت به کانادا جدول امتیاز کانادا امتیاز زبان برای مها جرت به کانادا


مهاجرت به کانادا جدول امتیاز کانادا امتیاز انطباق پذیری برای مها جرت به کانادا