افزایش رقم مزایای حق فرزند کانادا از ماه ژوییه ۲۰۱۸

در کانادا خانواده‌های بچه‌دار، شاهد افزایش رقم مزایای حق فرزند کانادا (Canada Child Benefit ) در حساب بانکی‌شان خواهند بود. این مزایای ماهانه‌ی معاف از مالیات از روز جمعه به منظور هماهنگی با افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش خواهند یافت

مبلغ حداکثر دریافتی سالانه خانواده‌ها برای کودکان زیر شش سال، از 6400$ به 6496$ افزایش می‌یابد. برای کودکان شش تا هفده ساله، حداکثر دریافتی سالانه از 5400$ به 5481$ می‌رسد

ژان ایو دوکلو وزیر فدرال ِ خانواده، کودکان و توسعه‌ی اجتماعی در بیانیه‌ای در این زمینه گفت: «افزایش مزایای حق فرزند کانادا به معنی پول بیشتر برای خانواده‌های کانادایی است… دولت ما متعهد است که ادامه‌ یافتن این مزایای معاف از مالیات را تضمین کند تا به طبقه‌ی متوسط و همچنین کسانی که سخت تلاش می‌کنند تا به این سطح برسند کمک کند

مبلغ دریافتی هر خانواده، بر اساس درآمد آن محاسبه می‌شود؛ به این ترتیب که هرچه درآمد خانواده افزایش یابد، این مبلغ کاهش می‌یابد. خانواده‌هایی با درآمد سالانه‌ی  کمتر از 30450$، بیشترین مبلغ را برای فرزندان‌شان دریافت می‌کنند و برخی خانواده‌های با درآمد زیاد، چیزی دریافت نمی‌کنند

سقف درآمد مجاز برای دریافت این مزایا نیز در حال تغییر است

اولین بار در ژوییه‌ی 2016، وقتی دولت لیبرال ترودو، مزایای حق فرزند کانادا را جایگزین مزایای مالیاتی دیگر مربوط به فرزند در کانادا کرد، آن را ساده‌تر و هدف‌مندتر برای کسانی که بیشتر نیازمند آن هستند و «بسیار سخاوتمندانه‌تر» خواند

در ابتدا هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش مبلغ آن تا پیش از پایان انتخابات فدرال سال 2019 نبود. ولی لیبرال‌ها اواخر سال گذشته اعلام کردند که این مزایا، همگام با نرخ تورم، از تابستان افزایش خواهند یافت

به نظر می‌رسد این مبلغ سال آینده نیز افزایش یابد

به گزارش هفته و به نقل از گلوبال نیوز