احسان جعفرنژاد

مشاور اصلی (888) 123-4567 info@example.com

بیوگرافی

امیدوارم در مسیر زندگی جدیدتون در کانادا بتونم همراهتون باشم

امیدوارم در مسیر زندگی جدیدتون در کانادا بتونم همراهتون باشم

Henry Smith

تحصیلات

  • ، دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس
  • دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس
  • دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس
  • دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس
  • دانشکده مدیریت روتردام، دانشگاه اراسموس

زمینه های تخصص

2017 - کنونی

موسسه فناوری ماساچوست، مهندسی کامپیوتر

2014-2017

رهبر تیم، طراحی و توسعه نرم افزار،

2009-2014

رهبر تیم، طراحی و توسعه نرم افزار،

تماس سریع